Konferencja nt. „Od pilotażu do zreformowanego systemu ochrony zdrowia”

W dniach 24-26 marca 2023 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrów Zdrowia
Psychicznego zorganizowało po raz kolejny konferencję kadry kierowniczej Centrów
Zdrowia Psychicznego nt. „Od pilotażu do zreformowanego systemu ochrony zdrowia
psychicznego”.  


W trakcie konferencji poruszano wiele istotnych tematów dotyczących realizacji
pilotażu, m.in. jego sukcesów i niepowodzeń oraz wskazano na przeszkody, które
mogą utrudnić dalszą reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. 
Od 2018 roku w Polsce jest testowany nowy model opieki psychiatrycznej dla
dorosłych. Pięcioletnie doświadczenia w funkcjonowaniu Centrów Zdrowia
Psychicznego pokazują, że wprowadzane zmiany są właściwym kierunkiem
działania. Spowodowały one, że na obszarach gdzie jest realizowany pilotaż,
zwiększyła się dostępność opieki psychiatrycznej dla osób powyżej 18 roku życia
oraz zostały zlikwidowane kolejki osób oczekujących.


Wprowadzane zmiany zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia
psychicznego z późniejszymi zmianami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *