Wkrótce otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego dla powiatu limanowskiego

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1288 z dnia
6.07.2023) zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia
psychicznego Medi-Li-Norm jest jednym z realizatorów pilotażu centrum zdrowia psychicznego.
O tworzonym CZP będziemy informować na bieżąco.