Aktualności

Wkrótce otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego dla powiatu limanowskiego

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1288 z dnia
6.07.2023) zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia
psychicznego Medi-Li-Norm jest jednym z realizatorów pilotażu centrum zdrowia psychicznego.
O tworzonym CZP będziemy informować na bieżąco.

Konferencja nt. „Od pilotażu do zreformowanego systemu ochrony zdrowia”

W dniach 24-26 marca 2023 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrów Zdrowia
Psychicznego zorganizowało po raz kolejny konferencję kadry kierowniczej Centrów
Zdrowia Psychicznego nt. „Od pilotażu do zreformowanego systemu ochrony zdrowia
psychicznego”.  


W trakcie konferencji poruszano wiele istotnych tematów dotyczących realizacji
pilotażu, m.in. jego sukcesów i niepowodzeń oraz wskazano na przeszkody, które
mogą utrudnić dalszą reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. 
Od 2018 roku w Polsce jest testowany nowy model opieki psychiatrycznej dla
dorosłych. Pięcioletnie doświadczenia w funkcjonowaniu Centrów Zdrowia
Psychicznego pokazują, że wprowadzane zmiany są właściwym kierunkiem
działania. Spowodowały one, że na obszarach gdzie jest realizowany pilotaż,
zwiększyła się dostępność opieki psychiatrycznej dla osób powyżej 18 roku życia
oraz zostały zlikwidowane kolejki osób oczekujących.


Wprowadzane zmiany zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia
psychicznego z późniejszymi zmianami.

Jaki jest cel programu pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego?

Celem  pilotażu jest budowa systemu opieki psychiatrycznej, która powinna być oparta na aktywizacji środowiskowej, co przełoży się na ograniczanie zamkniętego lecznictwa szpitalnego (pobyt na oddziałach całodobowych zamkniętych) i stopniowe zastępowanie izolacyjnych form opieki rozwiązaniami aktywizującymi chorych. Z doświadczeń innych krajów, podobne formy „środowiskowo zakorzenionych” terapii, gdzie z lekarską interwencją psychiatryczną, łączone są konkretne formy wsparcia socjalnego (np. asysta pracowników socjalnych w uzyskaniu świadczeń pomocy społecznej, prawnika, wsparcie doradcy zawodowego w powrocie do pracy, wsparcie w powrocie do nauki) są bardziej skuteczne, ale pozwalają także na pełną adaptację środowiskową pacjentów i unikanie społecznych izolacji i stygmatyzacji.

Co to jest Centrum Zdrowia Psychicznego?

Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) to miejsce, w którym można dostać natychmiast bezpłatne wsparcie przez całą dobę. Bez skierowania, bez zapisywania się na wizytę.