Jaki jest cel programu pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego?

Celem  pilotażu jest budowa systemu opieki psychiatrycznej, która powinna być oparta na aktywizacji środowiskowej, co przełoży się na ograniczanie zamkniętego lecznictwa szpitalnego (pobyt na oddziałach całodobowych zamkniętych) i stopniowe zastępowanie izolacyjnych form opieki rozwiązaniami aktywizującymi chorych. Z doświadczeń innych krajów, podobne formy „środowiskowo zakorzenionych” terapii, gdzie z lekarską interwencją psychiatryczną, łączone są konkretne formy wsparcia socjalnego (np. asysta pracowników socjalnych w uzyskaniu świadczeń pomocy społecznej, prawnika, wsparcie doradcy zawodowego w powrocie do pracy, wsparcie w powrocie do nauki) są bardziej skuteczne, ale pozwalają także na pełną adaptację środowiskową pacjentów i unikanie społecznych izolacji i stygmatyzacji.