0 nas

Medi-Li-Norm Spółka z o.o. powstał w 2018 roku, działa głównie na obszarze Limanowej, ale w swoich gabinetach przyjmujemy pacjentów z całego powiatu. W strukturach mieści się również placówka w Krakowie.

W naszych  gabinetach pacjenci mają do dyspozycji:
– pomoc psychiatrów,
– psychologów,
– psychoterapeutów,
– terapeutów zajęciowych oraz pracowników socjalnych.

Usługi świadczone są w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ.

Wsparcia udzielamy wszystkim grupom wiekowym – dorosłym oraz  dzieciom i młodzieży.

Celem działalności naszego zespołu jest poprawa stanu zdrowia oraz jakości życia osób z problemami psychicznymi. Deklarujemy utrzymanie i ciągłe doskonalenie wysokiego poziomu leczenia oraz pomoc każdemu zgłaszającemu się pacjentowi w rozwiązywaniu jego problemów zdrowia psychicznego.

Stosujemy różnorodne, nowoczesne formy terapii, integrację leczenia psychiatrycznego i psychologicznego w ramach sieci poradni zdrowia psychicznego, lecznictwa środowiskowego oraz oddziałów dziennych.