Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) udziela bezpłatnego wsparcia i pomoc w zakresie zdrowia
psychicznego przez całą dobę mieszkańcom powiatu limanowskiego.

Udzielana pomoc w „Centrum Zdrowia Psychicznego dla powiatu limanowskiego” dostosowana jest
indywidualnie do potrzeb pacjenta. Może obejmować wizyty w poradniach, leczenie i terapię w oddziale
dziennym psychiatrycznym (ogólnym lub rehabilitacyjnym), wsparcie zespołu leczenia środowiskowego,
który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan leczenia
opracowują specjaliści na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.

Pomoc w różnych formach terapeutycznych udzielana będzie każdemu dorosłemu mieszkańcowi
powiatu limanowskiego, który zgłosi się „z ulicy”, bez skierowania i wcześniejszych rejestracji
terminów.

W ramach CZP funkcjonują:
– Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne;
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Limanowej;
– Poradnia Zdrowia Psychicznego w Dobrej;
Psychiatryczny Oddział Dzienny Ogólny;
Psychiatryczny Oddział Dzienny Rehabilitacyjny;
Zespół Leczenia Środowiskowego w Limanowej;
Zespół Leczenia Środowiskowego w Mszanie Dolnej;

CZP posiada wykwalifikowaną kadrę, która pomaga w leczeniu i wsparciu osób w kryzysie psychicznym.
Nasza kadra to:
– lekarze psychiatrzy;
– psychoterapeuci;
– psycholodzy;
– terapeuci środowiskowi;
– terapeuci zajęciowi;
– pracownicy socjalni;
– pielęgniarki;
– asystenci zdrowienia.

Miejscem pierwszego kontaktu w „Centrum Zdrowia Psychicznego dla powiatu limanowskiego” jest PZK, czynne w godzinach 8:00-18:00. Kontakt telefoniczny do PZK przy Poradni Zdrowia Psychicznego
w Limanowej, ul. Piłsudskiego 61, II piętro: tel.: 721 66 77 55, 721 66 77 86 oraz przy ul. Witosa 3/2: tel.: 721 66 77 66, 18 337 55 70.

Ponadto, we wszystkie dni tygodnia, w poradni przy ul. Piłsudskiego 61 w Limanowej, przy której działa PZK, pacjenci mogą znaleźć pomoc całodobową.


Główne zadania PZK:
1. Udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Wskazywanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej w przypadkach tego wymagających.

3. Przeprowadzanie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK z problemami zdrowia psychicznego, udzielanie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb oraz uzgadnianie wstępnego planu dalszego postępowania.

4. Uzgadnianie terminu i miejsca uzyskania świadczenia w ramach CZP zgodnie ze wstępnym planem dalszego postępowania. W przypadkach pilnych termin porady lekarskiej nie może być uzgodniony później niż 72 godziny od zgłoszenia.

5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych (porad, wizyt i sesji wsparcia psychospołecznego) zgodnie z warunkami rozporządzenia w sprawie lecznictwa psychiatrycznego.