Poradnie Zdrowia Psychicznego

Oferta:

  • świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla osób dorosłych w zakresie wizyt lekarskich diagnostycznych, terapeutycznych lub kontrolnych;
  • leczenie:
  • schizofrenii i zaburzeń typu schizofrenii;
  • depresji;
  • zaburzeń nastroju;
  • zaburzeń nerwicowych;
  • zaburzeń osobowości;
  • świadczenia psychologiczne: badania psychologiczne oraz neuropsychologiczne, badania osobowości, badania inteligencji, terapie indywidualne oraz porady psychologiczne.

WIZYTA U PSYCHOLOGA/PSYCHOTERAPEUTY WYMAGA SKIEROWANIA OD LEKARZA POZ LUB SPECJALISTY PRZYJMUJĄCEGO W RAMACH NFZ