Oddziały Dzienne

Psychiatryczny Oddział Dzienny Ogólny

Oferta:
– kompleksowa opieka psychiatryczno-psychologiczna obejmująca diagnostykę, leczenie farmakologiczne, psychoterapię grupową, terapię zajęciową oraz wspomagające proces leczenia konsultacje indywidualne;
– zasady pracy na oddziale oparte są na metodzie społeczności terapeutycznej;
– działania skierowane są na aktywizacje pacjentów w zakresie społecznym, decyzyjnym i samoobsługowym;
– leczenie: zaburzeń z kręgu schizofrenii, zaburzeń depresyjno-lękowych, zaburzeń o podłożu organicznym oraz zaburzeń odżywiania.

Psychiatryczny Oddział Dzienny Rehabilitacyjny

Oferta:
– oddział oferuje wsparcie dla pacjentów ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania, wymagającymi aktywizacji;
– zasady pracy na oddziale oparte są na metodzie społeczności terapeutycznej, psychoterapii grupowej oraz terapii zajęciowej;
– leczenie: zaburzeń z kręgu schizofrenii, zaburzeń organicznych, zaburzeń afektywnych, epizodów depresyjnych oraz upośledzeń umysłowych.

Zasady przyjęcia na oddziały:

– przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania lekarza POZ lub lekarza specjalisty, poprzedzone jest kwalifikacją przeprowadzoną przez psychiatrę pracującego na oddziale;
– długość pobytu uzależniona jest od indywidualnych potrzeb pacjenta.