Oddziały Dzienne

Psychiatryczny Oddział Dzienny Ogólny

Oferta:

  • kompleksowa opieka psychiatryczno-psychologiczna obejmująca diagnostykę, leczenie farmakologiczne, psychoterapię grupową, terapię zajęciową oraz wspomagające proces leczenia konsultacje indywidualne;
  • zasady pracy na oddziale oparte są na metodzie społeczności terapeutycznej;
  • działania skierowane są na aktywizacje pacjentów w zakresie społecznym, decyzyjnym i samoobsługowym;
  • leczenie: zaburzeń z kręgu schizofrenii, zaburzeń depresyjno-lękowych, zaburzeń o podłożu organicznym oraz zaburzeń odżywiania.

Psychiatryczny Oddział Dzienny Rehabilitacyjny

Oferta:

  • oddział oferuje wsparcie dla pacjentów ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania, wymagającymi aktywizacji;
  • zasady pracy na oddziale oparte są na metodzie społeczności terapeutycznej, psychoterapii grupowej oraz terapii zajęciowej;
  • leczenie: zaburzeń z kręgu schizofrenii, zaburzeń organicznych, zaburzeń afektywnych, epizodów depresyjnych oraz upośledzeń umysłowych.

Zasady przyjęcia na oddziały:

  • przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania lekarza POZ lub lekarza specjalisty, poprzedzone jest kwalifikacją przeprowadzoną przez psychiatrę pracującego na oddziale
  • długość pobytu uzależniona jest od indywidualnych potrzeb pacjenta.