Zespół Leczenia Środowiskowego

Oferta:

  • głównym celem działania zespołu jest udzielanie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich zamieszkania;
  • w ramach leczenia środowiskowego dostarczana jest pomoc i wsparcie psychiatryczne, diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne, a także niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną;
  • usługi w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego świadczą: lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci oraz pielęgniarki.

Objęcie leczeniem:

  • Z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, może zostać zgłoszony przez członków rodziny,  przez lekarza prowadzącego z PZP bądź oddziału dziennego/całodobowego, jak i pracownika organów opieki społecznej;
  • leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta.