Poradnia Psychologiczna

1. Świadczenia psychologiczne: badania psychologiczne, terapie indywidualne oraz porady psychologiczne;

2. Terapie prowadzone w nurcie psychodynamicznym, leczenie zaburzeń:
– nerwicowych;
– lękowych;
– osobowości;
– adaptacyjnych;