Poradnia Zdrowia Psychicznego – Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Psychoz z Poradnią Rodzinną w Krakowie

Oferta:

  • poradnia specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu:
  • pierwszego epizodu psychotycznego;
  • nawrotów schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych;
  • paranoi i innych zaburzeń urojeniowych;
  • zaburzeń u pacjentów z podwójną diagnozą (uzależnieniami);
  • psychoterapii i psychoedukacji dla rodzin i bliskich osób z doświadczeniem psychozy.
  • w ramach leczenia, w zależności od stanu pacjenta, stosowane są odpowiednio dobrane leki i/lub odpowiedni rodzaj psychoterapii;
  • udzielane są świadczenia w zakresie psychoterapii i psychoedukacji osób z doświadczeniem psychozy;
  • poradnia współpracuje m. in.: z Oddziałem Dziennym Szpitala Uniwersyteckiego, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie, zapewniając przez to kompleksową pomoc i wsparcie w procesie leczenia.