Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

1. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w zakresie wizyt lekarskich diagnostycznych, terapeutycznych lub kontrolnych;

2. Leczenie:
– zaburzeń adaptacyjnych;
– zaburzeń depresyjno-lękowych;
– zaburzeń psychosomatycznych;
– fobii społecznych;
– autyzmu dziecięcego

3. Świadczenia psychologiczne:
– badania psychologiczne;
– terapie indywidualne;
– porady psychologiczne.

WIZYTA U PSYCHOLOGA/PSYCHOTERAPEUTY WYMAGA SKIEROWANIA OD LEKARZA POZ LUB SPECJALISTY PRZYJMUJĄCEGO W RAMACH NFZ